Vad är feromoner?

 

Feromoner är kemiska ämnen som produceras av många djur och avges för att överföra viss information eller påverka beteendet hos individer av samma art.

Dessa molekyler frisätts oftast i svett, urin, saliv eller andra kroppsvätskor. När andra individer inom samma art uppfattar dessa kemikalier (vanligtvis genom luktsinnet), kan det påverka deras beteende eller fysiologi på specifika sätt.

Feromoner spelar en nyckelroll i en rad olika beteenden och fysiologiska processer, inklusive:

  1. Fortplantning: Många djur, inklusive insekter och däggdjur, använder feromoner för att signalera sin fertilitet eller attrahera en partner.
  2. Territoriellt beteende: Vissa djur märker sitt territorium med feromoner för att varna andra individer av samma art att området redan är upptaget.
  3. Samhällskommunikation: Hos sociala insekter som bin och myror används feromoner för att kommunicera information inom kolonin, till exempel att signalera fara eller peka ut en matkälla.
  4. Moder-barn-bindning: Vissa däggdjur, inklusive människor, producerar feromoner som hjälper till att stärka bandet mellan mor och nyfött barn. Det har diskuterats om människor påverkas av feromoner på samma sätt som andra djur. Även om vissa studier tyder på att människor kan påverkas av vissa kemikalier på ett sätt som liknar feromonrespons, är detta ämne fortfarande föremål för forskning och debatt.

 

Hur kommunicerar katter genom feromoner?

Katter använder feromoner som ett viktigt sätt att kommunicera med andra katter. Dessa kemikalier hjälper katterna att överföra information om deras emotionella tillstånd, territorium och mer.

Här är några sätt på vilka katter kommunicerar genom feromoner:

 

Territoriell Markering:

Kindkörtlar: Katter har doftkörtlar på sina kinder. När de gnuggar sitt ansikte mot föremål eller människor avsätter de feromoner från dessa körtlar. Detta är ett sätt att markera sitt territorium, men också ett sätt att lämna en "bekväm" eller "trygg" doftmarkering. Fotkörtlar: När katter kliar på saker avsätter de också feromoner från körtlar i sina tassar. Detta är ytterligare ett sätt att markera territorium.

 

Sociokommunikation:

Huvudets Doftkörtlar: Förutom kindkörtlarna har katter också doftkörtlar mellan deras öron och på toppen av deras huvud. När de gnuggar sitt huvud mot saker eller människor avsätter de feromoner från dessa områden. Detta kan vara ett sätt att skapa en länk eller band med objektet eller individen.

 

Stress eller Hotande Kommunikation:

Anal- och svanskörtlar: Katter kan utsöndra feromoner från analkörtlar när de känner sig hotade. Dessutom har de doftkörtlar vid basen av svansen som kan utsöndra feromoner när de är upprörda eller stressade. När en katt känner sig hotad eller rädd kan den sprida en särskild doft som varnar andra katter. Urinmarkering: Även om detta främst ses som ett beteende för att markera territorium, innehåller urin också feromoner. När katter sprutar eller urinmarkerar kan det förmedla information om kattens identitet, kön och reproduktiva status.

För att underlätta för människor att hantera beteendeproblem hos katter, som t.ex. urinmarkering eller skrapning, har syntetiska feromonprodukter, såsom Catmist, utvecklats. Dessa produkter efterliknar de naturliga "lugnande" feromonerna som katter producerar, vilket kan hjälpa till att minska stress och oönskade beteenden.