syntetiska feromoner för katt och dess effekter

 

Syntetiska Kattferomoner har visat sig ha en rad positiva effekter på katters beteende och välbefinnande. Många studier har påpekat att dessa feromoner kan bidra till att minska stress hos katter. Detta är särskilt användbart i situationer där katter introduceras till nya miljöer eller utsätts för potentiellt stressande förändringar, som att flytta till ett nytt hem eller introduktionen av ett nytt husdjur.

Ett annat välkänt användningsområde för kattferomoner är att minska urinmarkering, vilket kan vara ett problem för kattägare. Genom att använda produkter som imiterar dessa feromoner kan katter känna sig mer säkra i sin miljö, vilket minskar behovet av att markera sitt territorium genom urinering.

Dessutom har feromoner visat sig vara effektiva för att lösa konflikter mellan katter i ett hushåll. Konflikter kan uppstå när nya katter introduceras, eller när katter lever tätt tillsammans. Flera produkter som innehåller syntetiska kattferomoner är utformade specifikt för att skapa en lugnande effekt och främja harmoniska relationer mellan katter.

Sammanfattningsvis erbjuder kattferomoner en naturlig och vetenskapligt underbyggd metod för att hantera en mängd olika beteendeproblem och utmaningar som kattägare kan stöta på.

 

På Catmist införlivar vi en subtil mängd lavendelolja i våra feromonpreparat. Forskning har konsekvent påvisat att lavendelolja besitter lugnande egenskaper som gynnar katters välbefinnande.

 

Referenser till vetenskapliga studier angående effekten av syntetiska kattferomoner:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34493099/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15135349/

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1098612X18774437

https://www.sciencedaily.com/releases/2000/11/001129074611.htm

 

Referenser till vetenskapliga studier angående lugnande effekter av lavendelolja på katter: 

https://www.theveterinarynurse.com/review/article/can-aromatherapy-be-used-to-reduce-anxiety-in-hospitalised-felines